на галоўную старонку падзела

ру | en | de

  набажэнскі раздзел / жыцці святых

СВЯЦІЦЕЛЮ КІРЫЛА ТУРАЎСКІ

памяць 28 красавіка (11 траўня н.ст.), 19 чэрвеня (2 ліпеня н. ст.)

Свяціцель Кірыл, біскуп Тураўскі, нарадзіўся ў 30-х гадах XII стагоддзі ў горадзе Тураве на рацэ Прыпяці ў багатых бацькоў. З малых гадоў святы Кірыла са стараннасцю чытаў Святыя кнігі і дасягнуў глыбокага разумення іх. Ён вучыўся не толькі ў рускіх, але і ў грэкаў. У спелым узросце святы Кірыла адмовіўся ад спадчыны і прыняў пастрыг у Тураўскім Барысаглебскім манастыры. Ён шмат падвізаўся ў пасце і малітве і вучыў манахаў поўнаму паслухмянству ігумену: манах, які не знаходзіцца ў паслухмянстве ў ігумена, не выконвае свайго зароку і таму не можа выратавацца. Захавалася тры складанні святога Кірылы аб манаскім жыцці, адно з якіх - "Паданне аб чорнарызным чыне ад Ветхага Закона і ад Новага" - можа быць аднесена да часу знаходжання яго ў манастыры. Праз некаторы час святы Кірыла выдаліўся ў затвор на стоўп, дзе яшчэ больш узмацніў подзвігі і "многа Божественна Писания изложи". Шматліка людзей звярталіся да яго за радай у духоўным жыцці. Святасць жыцця і высокая асвечанасць святога Кірылы звярнулі на яго ўсеагульную ўвагу, і яго абралі на Тураўскую кафедру. У 1169 году свяціцель Кірыла прымаў удзел у саборы, які зганіў біскупа Фядора, які заняў Уладзіміра-Суздальскую кафедру і спрабаваў аддзяліцца ад Кіеўскай мітраполіі. Свяціцель Кірыла выкрыў ерась Фядора і склаў шмат пасланняў да святога князя Андрэя Багалюбскага (памяць 4 ліпеня), у якіх павучаў яго і навучаў з нагоды царкоўных няўстроянняў у Растоўскай зямлі. Па імкненні да адзіноты свяціцель Кірыла пакінуў кафедру (да 1182 года, пад якім згадваецца ўжо біскуп Тураўскі Лаўрын) і цалкам прысвяціў сябе пісанню духоўных складанняў.

Ён склаў, верагодна, словы на ўвесь гадавы круг Уладарных святаў, але не ўсе яны захаваліся. Павучанні свяціцеля Кірылы змяшчаліся ў зборніках нараўне са старажытнымі святаайчыннымі тварэннямі. Найболей поўны збор складанняў свяціцеля Кірылы Тураўскага, выдадзенае Тураўскім біскупам Яўгенам у 1880 году, уключае: 1) Слова ў Тыдзень Кветаносны, ад падання Евангельскага; 2) Слова на Святы Вялікдзень у святланосны дзень Уваскрэсення Хрыстова, ад прароцкіх паданняў; 3) Слова ў новы Тыдзень па Пасце, аб панаўленні Ўваскрэсення, і аб артосе, і аб Фаміным выпрабаванні робраў Хрыстовых; 4). Слова аб здыманні цела Хрыстова і аб міраносіцах, ад падання Евангельскага, і хвала Іёсіфа, у Тыдзень 3-і па Пасце; 5) Слова аб раслабленым ад Быцця і ад падання Евангельскага, у Тыдзень 4-ы па Пасце; 6) Слова аб сляпым і аб зайздрасці жыдоў, ад падання Евангельскага, у Тыдзень 5-ы па Пасце; 7) Слова на Ўшэсце Гасподне, у чатвярток 6-ы Тыдні па Пасце; ад прароцкіх указанняў і аб змёртвыхпаўстанні ўсероднага Адама з пекла; 8) Слова на святых айцец 318, ад Святых кніг, указанне аб Хрысце, Сыне Божым, і хвала айцам святога Нікейскага Сабора, у Тыдзень перш Пянтікосіі; 9) Прыпавесць аб сляпым і хромым; 10) Прыпавесць аб чалавечай душы, і аб целы, і перасягненні Божых запаветаў, і аб уваскрэсенні цела чалавека, і аб будучым судзе, і аб пакуце; 11) Паданні аб чарнарызным чыну, ад Старога запавету і Новага, якога выяву носіць, а дзеля гэтага справы робячага; 12) Аповесць да Васіля ігумена: прыпавесць аб беларызным чалавеку, і аб манастве, і аб душы, і аб пакаянні; 13) Пасланне нейкага старца да богаблажэннаму Васілю архімандрыту аб схіме; 14) чатыры малітвы на дзень нядзельны (пасля ютрані, гадзін і 2 пасля вячэрні); 15) чатыры малітвы на панядзелак; 16) чатыры малітваў на аўторак; 17) пяць малітваў на сераду (пасля ютрані, гадзін і 3 пасля вячэрні); 18) тры малітвы на чацвер (пасля ютрані, гадзін, вячэрні); 19) чатыры малітвы на пятніцу (пасля ютрані, гадзін і 2 пасля вячэрні); 20) шэсць малітваў на суботу (2 пасля ютрані, 1 пасля гадзін і 3 пасля вячэрні); 21) канон молебны; 22) спавяданне і памінанне. Пасля было знойдзена "Слова на Прасвятленне Госпада нашага Ісуса Хрыста". Вядома, што свяціцель склаў таксама "Канон вялікі аб пакаянні да Госпада па раздзелах азбукі". Як багаслоў свяціцель Кірыла Тураўскі сваю задачу ўгледжваў у тым, каб выявіць праўдзівы, патаемны змест таго або іншага тэксту Святога Пісання. Памёр свяціцель Кірыла 28 красавіка каля 1183 года. Ад сучаснікаў ён атрымаў найменне рускага Залатавуста. Сам свяціцель аб сабе пакорліва гаварыў: - Я не жнец, а збіраю каласы; я не мастак у кніжных справах", - заўсёды, аднак, усведамляючы вышыню свяціцельскага служэння, на якое паставіў яго Бог: "Калі бы гаварыў я ад сябе, вы рабілі бы добра, не прыходзячы ў храм. Але я ўзвяшчаю вам Словы Бога, чытаю вам грамату Хрыстову... Я раздаю словы Божыя, лепшыя золата і дарагога камення, саладзейшыя, чым мёд і сот, і вы пазбаўляецеся іх, калі не прыходзіце ў царкву... але вас, прыходных, хвалю і дабрасаўляю". 5-19).

Трапар, голас 4.

Б лагочестия ревнителю и рачителю,/ иноков и столпников похвало,/ святителю Туровския паствы, преславне,/ златословесныи учителю,/ светлым учением Богоразумия своего просветивый концы русския,/ в молитве к Богу благодатный грешников споспешниче,/ Кирилле Богомудре, моли Христа Бога/ утвердитися нам, соотечественником твоим,/ во Православии, благочестии и единомыслии.

Шанаванне

Величаем тя,/ Туровский подвйжниче и святителю Кирилле,/ златословесный Российский учителю,/ и чтим святую память твою,/ ты бо еси усердный пред Богом предстатель за род наш/ и теплый молитвенник о спасении душ наших.

Малітва

О предивный подвижниче, преславный святителю, златословесный Россййския земли учителю, великий угодниче Божий, Кирилле! Измлада Вышних благ взыскуя, знатность рода и земная богатства, яко уметы, вменил еси, блаженне, возлюбил же есй всем сердцем нищету, бдение, пощение, смирение, скорбь и тесноту иночества, еще же и вящший Христа ради подвиг подъял еси, восшед на столп, досточудне! Мудрствуя Горняя, испытуя, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, непрестанно душу и сердце питал еси Божественными ученьми. Умолен быв архипастырем быти, воистинну добре упасл еси Туровскую паству твою, питая ее здравыми ученьми Православныя веры и приводя к Царствию Небесному. Темже явился еси иноков вождь, подвижников слава, Православия столп, Церкви российския светило, пастырем и архипастырем образ, всем верным добрый руководитель к истине и правде. Велиим показался еси в Царствии Божием, вся бо заповеданная Богом сам неленостно сотворив, и предков наших научил еси творити. Сего ради, к тебе, Богомудре Кирилле, воспевая прославльшагося в тебе Бога, прибегаем и, чтуще твою память, молимся: буди ходатай за нас, недостойных, пред Господом Богом. Твоими молитвами и заступлением да утвердится в нас истинный дух живой веры и святаго благочестия, да сохранимся все мы благодатию Божиею от неверия, неправоверия и суеверия, от нравственнаго шатания и духовной немощи. Великий угодниче подвижниче Христов! Моли Милостиваго Бога, да издревле изобильно обитавшия в России стремление к высшему нравственному совершенству, любовь к иночеству, забота о благосостоянии церквей и благолепии храмов, ревность о благочинии богослужения церковнаго выну пребывают достоянием нашим не ослабевая, не умаляясь, но укрепляясь, возрастая и преуспевая. Святителю Кирилле! Да будут молитвами твоими в отечестве твоем пастыри словеснаго стада Христова духом горящий, Господеви работающий, а не себе угождающий, паству, а не себе пасущий. Да будут они добрыми пастырями, душу свою полагающими за овцы паствы своей, а не наемниками, небрегущими о овцах и при виде волка бегающими и оставляющими овцы на расхищение. Ты, блаженне Кирилле, и словом и писанием учил еси древле князей и всех людей Российския земли ходити достойно звания своего. Призри и на нас, потомков твоих, чад и учеников, и умоли Бога, да низпошлет стране нашей твердость и благоустроение, законам нашим святость и силу, правителем и судиям мудрость, усердие, безкорыстие и нелицеприятие. Испроси у Всещедраго Бога всем нам и коемуждо порознь благопотребная, яже к животу и благочестию: немощным в вере и добрых делех укрепление, падшим восстание, подвизающимся добре преуспеяние. Да не оскудевают в родителех согласие, любовь, взаимное уважение, друг о друге благопопечение, в рождении чад Божие благословение. Чада, воспитанныя в страхе Господнем, да уразумеют премудрость Божию и да младенствуют злобою, а не умом. Детоводители и наставники да избыточествуют в ведении и во всяком чувстве, паче же да изобилуют благочестием и о благе истиннем детей попечением. Пречудный святителю Кирилле! Сам зриши страну, в нейже родился еси и в нейже много потрудился еси; зриши народ, егоже древле просветил еси. Сам веси, яже требуем, веси наша немощи и согрешения. Буди же нам помощник, покровитель, заступник и управитель жизни нашея. Да под твоим покровом и заступлением достойно будем славить Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.


распячатка

RATING ALL.BY Православное христианство