на галоўную старонку падзела


Для тых, хто жадае азнаёміцца з жыццямі іншых святых прыводзім спасылкі на некаторыя рэсурсы:

  Праваслаўны каляндар

 • www.days.ru

  Жыцці беларускіх святых

 • www.church.by

  Сайт прыходу храмаў свяціцеля Мітрафана Варонежскага і Дабраўзвешчання Найсвяцейшай Багародзіцы ў Маскве

 • www.russia-hc.ru

  Сайт "Праваслаўная Францыя. Погляд з Расіі"

 • la-france-orthodoxe.net

  Фонд "Памяць пакутнікаў і спавядальнікаў РПЦ" (жыцці новапакутнікаў РПЦ)

 • www.fond.ru

  CD-ROM «Жыцці святых»

 • www.nd.ru

  CD-ROM «Праваслаўная ікона» (каля 2000 каляровых ілюстрацый)

 • www.nd.ru

  CD-ROM «Праваслаўны каляндар-энцыклапедыя 2005» (365 шпалер для працоўнага стала на кожны дзень)

 • www.nd.ru

ру | en | de

  набажэнскі раздзел / жыцці святых

ЖЫЦЦІ СВЯТЫХ

Ад часоў апостальскіх, да дня цяперашняга святыя мужы і жонкі заступаюцца за Праваслаўную Царкву, дапамагаюць кожнаму прайсці прызначаны жыццёвы шлях. У гонар якога з іх пабудаваны храм, асвячоны пасад, капліца - у гэтым заўсёды ёсць глыбінная ўнутраная логіка.
У раздзеле прадстаўлены жыцці святых, у гонар якіх асвячоны капліцы нашага прыходу, пасады ў храмах прыходу, а таксама нябесных апякуноў прыхадскога братэрства і сястрынства.

Жыццё прападобнай Еўфрасінні ігум. Полацкай

Мудрагеласці кніжнай навучана была прыгажуня-князёўна. І стала яна жанчынай-будаўніком, арганізатарам працоўнага манастырскага жыцця, мудрым міратворцам сярод амбіцыёзных уладароў 12-го стагоддзі. Такая апякунка Белай Русі, прападобная маці наша Еўфрасіння, ігумення Полацкая. Мінулыя стагоддзі не паменьшылі ўсенароднага яе шанавання. А ці можа не дзівіць нятленне яе святых цэльбаносных мошчаў? Зразумела, што менавіта ёй прысвечаны першы храм, збудаваны ў Мінску пасля 1914 года.

Жыццё свц. Філарэта Міласэрнага

яўжо Бог даў мне столькі дабротаў, каб толькі дагаджаць уласнаму жывату?" - разважаў шляхетны вяльможа, які жыў у 8-ым стагоддзі . Усё сваё немалое багацце ён стаў раздаваць бяздольным і тужлівым. Падобна Іёву Шматпакутнаму ён умеў радавацца галечы, якая напаткала яго, як некалі багаццю. Зараз, калі астывае любоў да блізкага, калі шмат душ разлютоўваюцца, кожнае міласэрнае сэрца падобна свяцільні на зямным шляху. "Шчаслівыя міласэрныя, бо яны памілаваныя будуць" - гэты запапвет, як ніхто іншы, выканаў Філарэт Міласэрны. Яму прысвячаецца паўночны пасад сабора іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасце".

Жыццё свц. Кірылы Тураўскага

Душа без Бога - як зямля незасеянная, незгодная плён нарадзіць," - гаварыў свяціцель Кірыла, біскуп Тураўскі, празваны Рускім Златасловам. Са старажытнага Турава зыходзілі яго знакамітыя "Словы" - складанні, пропаведзі, малітвы - якія па гэты дзень не страцілі сваёй духоўнай сілы і прыгажосці. Гэтаму святому, сучасніку прападобнай Еўфрасінні Полацкай, духоўнаму настаўніку князя Андрэя Багалюбскага, прысвячаецца паўднёвы пасад сабора іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасце".

Жыццё Апостала Андрэя Першазванага

"Ідзіце за Мной, і Я зраблю вас лаўцамі чалавекаў", - упершыню сказанае было Выратавальнікам на беразе Галілейскага мора простым рыбарам. Таемства закліку Божага і веліч зямнога шляху, які не скончыўся ў далёкім першым стагоддзі. У нашым 21-ым стагоддзі нага апостала яшчэ раз ступіла на тую зямлю, дзе ён прадказаў урачыстасць хрысціянства. Бясконцымі плынямі ішлі людзі ў Свята-Еўфрасіньеўскі храм, каб пакланіцца мошчам апостала. У яго гонар асвячаецца цэнтральны пасад крыптавай часткі сабора іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасце".

Жыццё св. роўнаап. вял. княгіні Вольгі

Як у 10-ым стагоддзі "руская зямля абнавілася для жыцця ў Богу святым вадохрышчам, прынятым святою Вольгай", так і цяпер неацэнна вялікая роля жанчыны ў адраджэнні веры, у жыцці праваслаўных прыходаў. Зямны шлях княгіні Вольгі расчыняе выяву старажытнарускай жанчыны - не затворніцы ў цераму, а мудрага кіраўніка, ваяўніцы, прапаведніцы і працаўніцы на ніве Хрыстовай. Дзеля ўвагі да працы праваслаўных жанчын паўночны пасад крыптавай часткі сабора іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасць" асвячаецца ў гонар роўнаапостальнай княгіні.

Жыццё дбрв. князя Ігара Чарнігаўскага

Бязлітаснасць міжусобных звадаў амывае крывёй усю чалавечую гісторыю, уключаючы і часы самыя новыя, і краіны самыя дэмакратычныя, Якія жа перамогі абяцае братазабойчая варожасць? Не забойцам-катам, а страстацерпцам даруе Хрыстос перамогу, увенчваючы іх нятленнымі вянкамі святасці. Вялікаму кіеўскаму князю Ігару Чарнігаўскаму рахманаму і пакорліваму манаху, перацярпеўшаму лютую смерць ад рук катаў, прысвечаны паўднёвы пасад крыптавай часткі сабора іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасць".

Жыццё св-пкт. Уладзіміра Хіраска

Новапакутнік протаіярэй Уладзімір Хіраска духоўна апякаў да 1926 года мінскі прыход храма іконы Божай Маці "Усіх тужлівых Радасце" пры грамадстве сляпых. Цяперашні прыход таксама закліканы першым чынам да клопату аб інвалідах, аб усіх тужлівых. Як і раней айцец Уладзімір, прыход на чале з настаяцелем Ігарам Карасцялёвым вялікую ўвагу надае і праваслаўнай асвеце. А па-ісціне пламянеючы дух новапакутніка і сёння асвячае жыццё і справы маладзёвага братэрства, якое носіць яго імя.

Жыццё впц. Анастасіі Вызваліцельніцы вязняў

яна была шляхетнай і багатай рымлянкай, і яна стала самой дакладнай памагатай Самога Хрыста ў літасці да тых, хто ў "бядотах і жальбах, цяжкасцях і паланеннях, вязніцы ў турмах". У гонар вялікапакутніцы Анастасіі Вызваліцельніцы вязняў асвячона дамавая царква ў выпраўленчай калоніі ЎЖ 15/1. Святары прыходу абраза Божай Маці "Усіх тужлівых Радасце" стала апякаюць зняволеных, умацоўваюць іх у веры, моляцца, каб Госпад падаў ім "свабоду, волю і збавенне".

Жыццё блж. Матроны Маскоўскай

Людзі думалі, што яна няшчасная, таму што нарадзілася дзяўчынка не проста сляпая, але і з поўнай адсутнасцю вачэй. А яна была шчаслівая, таму што бачыла ўвесь Божы свет духоўнымі сваімі вачамі лепш, чым кожны з нас, відушчых. І тулянні, і багаборніцкія ганенні сярэдзіны мінулага стагоддзі не маглі пазбавіць яе адмысловай мілаты ў дапамозе ўсім, якія жывуць у нястачы і што тугуюць. У гонар блажэннай Матроны Маскоўскай асвячона капліца пры грамадстве сляпых у Мінску.

Жыццё блж. Ксеніі Пецярбургскай

Адмысловая апека аб дзецях - аб збавенні ад хвароб, прыладзе іх лёсу - адрознівае жыццё Хрыста дзеля юродзівай, якая ўпрыгожыла гэтым асабліва рускім, цяжкім і слаўным подзвігам веры жыццё новай расійскай сталіцы ў 18-ым стагоддзі. Блажэннай матухне Ксеніі Пецярбургскай прысвечана капліца пры Рэспубліканскай дзіцячай інфекцыйнай лякарні.

Блажэнная Валянціна Мінская

Валянціна Сулкоўская, народжаная Чарняўская, прылічана да ліку святых. Услаўленая цяпер блажэнная Валянціна нарадзілася ў 1888 годзе. Дачка святара, яна з дзяцінства адрознівалася глыбокай верай у Бога і каханнем да храма Божага. У юнацкім узросце спадобілася гутарыць са святым правядным Іяанам Кранштацкім і атрымаць ад яго дабраславенне. Пасля таго, як па злым паклёпе быў арыштаваны і адпраўлены ў зняволенне яе муж, памерла маці і былі арыштаваныя апошнія мінскія святары, з якімі яна знаходзілася ў цеснай духоўнай сувязі, Валянціна злегла на ложак хваробы, якая не пакідала яе да самага скону. Блажэнная Валянціна ўспрыняла сваю цялесную хваробу як заклік Бога верай, малітвай і асабістым прыкладам духоўнай мужнасці дапамагаць людзям несці свой жыццёвы крыж. Яна літаральна рушыла ўслед апостальскаму навучанню "здзяйсняць малітвы, прашэнні, маленні, падзякі за ўсіх чалавекаў" і жыць "ва ўсякай пабожнасці і чысціні" (1 Цім. 2:12).


распячатка

RATING ALL.BY Православное христианство